Retourzendingen

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht volgens de Belgische wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Gebaseerd op artikel 47, paragraaf 4, subparagraaf 2, kan Huis Prinzie de aangekochte goederen niet terugnemen binnen de gestelde termijn van 14 kalenderdagen, gezien de goederen vervaardigd werden volgens de specificaties van de klant en de goederen een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

Hierdoor vervalt het heroeppingsrecht van de bij Huis Prinzie aangekochte goederen volledig.